Bütçe açığı nedir?

24 Haziran 2013
Bütçe açığını çok basit bir tanımla, bütçemizdeki giderlerin gelirlerden daha fazla olması şeklinde ifade edebiliriz. Planlarımızda olmayan, beklenmedik harcamalar yüzünden bütçe açıkları oluşabilir. Toplam harcamaların artmasıyla ortaya çıkan bütçe açığı, devletler için sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Genellikle ekonominin durgun olduğu zamanlarda, devlet işsizliği gidermek ve milli geliri artırmak için toplam harcamaları artırabilir ve böylece bütçede açık oluşacaktır. Devlet bütçe açığını kapatmak için, dış ülkelerden, halktan veya mali kurumlardan borç alabilir.