Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Sağlık Sigortası,sigorta ettiren kişilerin muayene, tedavi ve bakım giderlerini karşılamaya yönelik bir sigorta sistemidir.Kaza ve hayat sigortası şirketleri genellikle kar amacı ile bu tür sigorta hizmetleri sağlayabilirler.

30 Aralık 2013
Devletin vatandaşlarına sağladığı sosyal güvenlik sisteminin haricinde daha kapsamlı  ve daha özel şartlarda sigortacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler ayrıca prim ödeyerek bu hizmetlerden istifade edebilirler.Sigorta eden kuruluşlar tarafından hazırlanan bu poliçelerin düzenlenmesinde sigorta ettirenin dikkatli olması önemlidir.
Sigorta poliçenizi düzenleyen kişilere doğru ve tam bilgi veriniz.
Sağlık sigortası poliçesi düzenlerken sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmamak gerekir. Yanıltıcı beyanda bulunulması ya da buna neden olacak şekilde sessiz kalması sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.
Poliçenizi mutlaka okuyunuz.
Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve sigortayı yaptıracak kişinin üzerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir.
Sigorta genel şartlarını inceleyiniz.
Sigorta genel şartları, sigorta yapılması durumunda sigorta teminatı kapsamındaki haller ve sigorta teminatı dışında kalan hallerdir.Sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklar.
Sigorta teminatının kapsamını tam olarak inceleyiniz.
Sigorta poliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı ile sigorta ettirene sağlanan güvencelerin neler olduğu konusunda şüpheye yer vermeyecek şekilde bilgi edinilmelidir.
Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları inceleyiniz.
Sigorta şirketleri tarafından  genel şartlara ve eğer varsa eklerine aykırı düşmemek, sigorta ettirenin aleyhine olmamak ve genel şartların teminatlarını daraltmayacak şekilde özel şartlar düzenlenmektedir. Özel şartlar hakkında bilgi sahibi olmak, ileride karşılaşılabilecek sorunları önlemek amacıyla, sigorta ettiren açısından büyük önem taşır.
Sigorta poliçesi hakkında her türlü konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişilere sormaktan kaçınmayınız.
Poliçe ve eklerinde yer alan hükümlerde anlaşılmayan hususlar var ise, sigorta ettiren tarafından sigorta poliçesini düzenleyen kişilere sorulmalı, yeterince bilgi alınamadığı durumlarda ise, sigorta konusunda uzman bir avukata danışılmalıdır.
Poliçenizin prim tutarını/ücretini mutlaka ödeyiniz.
Sigorta yaptıracak kişi ile sigorta şirketi  karşılıklı mutabakata vardıktan sonra  poliçenin ücreti ödenir.Sigorta teminatı, ilk taksidin ödenmesiyle başlamaktadır.Poliçe teslimine rağmen prim ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. 
Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulamasına dikkat ediniz.
Sigorta şirketi ile sigorta ettiren, sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarların ya da hasarın belli bir yüzdesinin sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceğini genel şartlara göre düzenlerler. Sigorta şirketi tarafından hasarın belli bir kısmının, sigorta ettirene paylaştırılmasına karşılık sigorta ettirenin ödeyeceği primden de indirim yapılabilmektedir. Dolayısıyla, poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.
Yorumla
Üye İçerikleri Kullanım Rehberi'ni okudum ve kabul ediyorum.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama

Hangi Sigorta Teklifini Almak İstersin?

Gelirlerini Artıracabilecek, Giderlerini Düşürebilecek Mikro İş Fırsatları Pazaryeri'nde

Kategori seçmek için tıklayın
E-Bülten
E-bültene kayıt olarak ParaBilir duyuru ve gelişmelerinden haberdar olabilirsin.