Sağlık Sigortasında Teminat İçinde Olan ve Olmayan Durumlar Nelerdir?

Sağlık Sigortasında Teminat İçinde Olan ve Olmayan Durumlar Nelerdir?

Özel Sağlık Sigortalarında,sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksidinin ödenmesinden itibaren başlar.

30 Aralık 2013
Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksidinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12. 00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.
Hangi sağlık harcamaları poliçe kapsamı içindedir?
Sağlık sigortasının başlangıç tarihinden sonra oluşan kaza ve hastalıklara ait harcamalar, poliçede tanımlandığı şekilde kapsam içinde olup, teminatlar dahilinde karşılanmaktadır.
Teminat dışı kalan haller nelerdir?
Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanması sonucu oluşan haller ile esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı teminat dışı kalan hallerdir.
Tedavi sürecinde teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?
Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastanece doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.
Yorumla
Üye İçerikleri Kullanım Rehberi'ni okudum ve kabul ediyorum.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama

Hangi Sigorta Teklifini Almak İstersin?

Gelirlerini Artıracabilecek, Giderlerini Düşürebilecek Mikro İş Fırsatları Pazaryeri'nde

Kategori seçmek için tıklayın
E-Bülten
E-bültene kayıt olarak ParaBilir duyuru ve gelişmelerinden haberdar olabilirsin.